1 Pedagogisk psykologisk teneste si framtidige innretning på eigarskap Opne dokument