1 Meldingssak om innhald i møteprotokoll frå Fylkessekretariatet Opne dokument