1 Til orientering: Brev sendt frå Fylkeseldrerådet etter møte 08.11.2018 Opne dokument
2 Brev til fylkesrådmann i Hordaland Opne dokument
3 Brev til Hotell Neptun Opne dokument
4 Brev til pensjonistforbundet i Hordaland Opne dokument