1 Sluttrapport delprosjekt 6.1: kartlegging av økonomiområdet Opne dokument