1 Delprosjekt 11.8 Administrativ organisering av Vestland fylkeskommune - nokre grunnprinsipp Opne dokument