1 Større saker til politisk behandling 1. halvår 2019 Opne dokument