1 Søknad om fritak frå politiske verv i Hordaland fylkeskommune Opne dokument