1 Prosjektleiar/fylkesrådmann i Vestland fylkeskommune orientere om status i arbeidet med regionreforma Opne dokument