1 Fylkesrådmannen orienterer om det er "business as usual" i fylkeskommune trass regionreforma Opne dokument