1 Deloitte presenterer interimsrevisjonsrapport for 2018 Opne dokument
2 Hordaland fylkeskommune - Rapport etter interimrevisjon 2018 Opne dokument