1 Søknad om fritak frå verv som varamedlem til Yrkesopplæringsnemnda - elev-/ lærling-/lærekandidatrepresentant Opne dokument