1 Forvaltningsrevisjon av Bybanen utbygging - Status i arbeidet ved Deloitte Opne dokument