1 Uttale til sak om "Handlingsprogram til 2019-2020. Kollektivstrategi for Hordaland" Opne dokument
2 Saksframlegg "Handlingsprogram 2019-2022. Kollektivstrategi for Hordland" Opne dokument