1 Selskapskontroll av VIGO IKS - Status i arbeidet ved Deloitte Opne dokument