1 Spørsmål til Fylkestinget 11.12.18 - Stordalsprosjektetet på E134 Opne dokument