1 Status for reklamefinansiert kollektivtransport, ref. sak 89/13 i Fylkestinget Opne dokument