1 Status for oversending og spørsmål i fylkesutvalet pr.6.desember 2018 Opne dokument