1 Prinsipp for godtgjersle for styreverv Opne dokument