1 Premiss: Kultur - Regional kulturplan for Hordaland 2015 - 2025, museum og kulturminnevern, arkiv, kunstproduksjon og kulturformidling, bibliotek, fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv - vedtak av plan og handlingsprogram Opne dokument
2 Premiss Kultur - Regional kulturplan for Hordaland 2015-2025 Opne dokument
3 Handlingsplan - Regional kulturplan Opne dokument
4 Samandrag med fylkesrådmannen sine kommentarar Opne dokument