1 Strategi for utvikling av skulebibliotek i vidaregåande skule 2017-2020. Status pr 2019. Opne dokument
2 Vedlegg 1: Status for strategiar mål og tiltak Opne dokument
3 Vedlegg 2: Tilsette i skulebiblioteka Opne dokument