1 Forebygging og tilrettelegging med tanke på allergiar Opne dokument