1 Svar frå Pensjonistforbundet om sak: Nominasjon til Brukerutvalet i Helse Fonna Opne dokument
2 Brev frå Pensjonistforbundet i Hordaland Opne dokument