1 Godkjenning av møteprotokoll forrige møte Opne dokument
2 Møteprotokoll 08.11.2018 Opne dokument