1 Status for "prosjekt redusert sniking i kollektivtransporten" Opne dokument