1 Interpellasjon frå Angeltveit (V) - Nynorsk Brukargrensesnitt Opne dokument
2 Interpellasjon til fylkestinget 11.12.18 Opne dokument