1 Fråsegn om overføring av Krokatjørn til Torfinnsvatn i Voss kommune Opne dokument
2 Kart over tiltaksområde med namn på tjørn Opne dokument