1 Interpellasjon hfk des 18 Opne dokument
2 Interpellasjon frå Schau Johansen (H) - bruk av raudspritbaserte kokeaparat i skulesamanheng i HFK Opne dokument