1 Interpellasjon fra Golis (MDG) - Redd insektene Opne dokument