1 Dokument 18/136127-12 E16/E39 Arna-Vågsbotn-Klauvaneset (ringveg øst) - KDP med KU Referat fra møte 01/18 i referansegruppen 23-11-2018 sendt fra Statens vegvesen Opne dokument
2 18_136127-12E16E39 Arna-Vågsbotn-Klauvaneset (ringveg øst) - KDP med KUReferat fra møte 0118 i referansegruppen 23-11-2018 med vedlegg Opne dokument