1 Oversendingsspørsmål frå utval for opplæring og helse Opne dokument
2 Utval for opplæring og helse 27.11.2018 - PS 102/18 Ymse - oversendingsspørsmål Opne dokument
3 Spørsmål vedkommande spesialundervisning friskular Opne dokument