1 Søknad om fritak frå fylkeskommunale verv - Solbjørg Marjala Opne dokument