1 Søknad om fritak frå verv i Hordaland fylkeskommune - Mari K. Kjellesvik Opne dokument