1 Melding om vedtak på fylkestinget i Sogn og Fjordane, 04.12.18; Sogn og Fjordane fylkeskommune sin eigarskap i Sogn og Fjordane Energi AS Opne dokument
2 Saksframlegg til fylkestingssaksnr. 46/2018 Sogn og Fjordane fylkeskommune sitt eigarskap i Sogn og Fjordane Energi AS Opne dokument