1 Beredskap for stengte tunnelar i sone nord - E39. Opne dokument