1 Oversending av forslag til nytt fylkesvåpen frå stortingsrepresentantane Tom-Christer Nilsen, Sile Hjemdal og Frida Melvær Opne dokument
2 Dokumentet er tilgangsbeskytta