1 Tilleggsnotat til sak om fylkesvåpen for Vestland fylkeskommune - illustrasjon av heraldisk sølv og evt. prosess for justeringar og nye alternativ Opne dokument