1 Forslag til val som vararepresentant til utval for kultur, idrett og regional utvikling Opne dokument