1 Uttale om å ikkje legge ned Ulvsnesøy Opne dokument