1 Fritt skuleval over fylkesgrensa mellom Hordaland og Rogaland Opne dokument
2 Vedlegg 1 - Avtale om kjøp av elevplassar Opne dokument
3 Vedlegg 2 - Rogaland saksframlegg Opne dokument