1 Folkehelseundersøking i Hordaland 2018 - resultat og vidare bruk Opne dokument
2 Folkehelseundersøkelsen i Hordaland 2018 - Folkehelseinstituttet Opne dokument