1 Gåveregister for dei folkevalde Opne dokument
2 Reglement for mottak og registrering av gåver mv Opne dokument
3 Oversikt over innrapporterte gåver Opne dokument