1 Større saker til politisk behandling første halvår 2019 Opne dokument