1 Redigert uttale til "Etablering av Eldre-, pasient- og brukarombod" etter nytt skriv frå Helse- og omsorgsdepartementet Opne dokument
2 Redigert uttale til "Etablering av Eldre-, pasient- og brukarombod" etter nytt skriv frå Helse- og omsorgsdepartementet Opne dokument
3 Tilleggsnotat HOD Opne dokument
4 Høringsbrev Opne dokument
5 Høringsnotat av 02.10.18. Opne dokument