1 Svar frå Pensjonistforbundet 11.12.18 - nominasjon til brukarråd ved Helse Fonna Opne dokument