1 Protokoll frå møte i Brukarutvalet i Helse Fonna Opne dokument