1 Innspel frå Hordaland fylkeskommune til jordbruksforhandlingane 2019 Opne dokument