1 Godkjenning av møteprotokoll frå forrige møte Opne dokument
2 Møteprotokoll 04.12.2018 Opne dokument