1 Møte med administrasjonen - medverknadsorgana sin moglegheit til å påverke samanslåingsprosessen Opne dokument