1 Ekstraløyving til trafikksikring i 2019. Fordeling av midlar og plan for tilskotsordning. Opne dokument