1 Høyring - Lov om Innovasjon Norge Opne dokument
2 Fylkeskommunenes adgang til å tildele Innovasjon Norge oppdrag utenfor anskaffelsesregelverket (2) Opne dokument
3 2014-06-19 Juridisk vurdering av selskapsform for Innovasjon Norge Opne dokument
4 Høringsbrev (L)(1388148) Opne dokument
5 Høringsnotat - endringer i lov om Innovasjon Norge Opne dokument
6 Høringsnotat (L)(1388151) Opne dokument
7 Liste over høringsinstanser (L)(1388254) Opne dokument